Kira artışında TÜFE Kiracıları mutlu etti !!!!

Kiralar artık yıllık Yİ-ÜFE’ye göre değil, 12 aylık ortalama TÜFE’ye göre artacak

Kanun’un 56. Maddesi ile Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiştir.

kiracıların yüzünü güldüren karar

Kira artışlarındaki üst sınırın, kur ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere hassas olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yerine bundan böyle Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) endekslenmesi kiracıların yüzünü güldürdü.

Kira artışları neye göre yapılacak?

Düzenlemeyle, tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak bedele ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında TÜFE’deki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli olacak.

Kiracının, Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiraları ile ilgili olarak,  kira bedelindeki artış ile ilgili sınırlamanın, 6217  Sayılı kanunun geçici 2. maddesi  ile 01.07.2020 tarihinden sonra yürürlüğe gireceği düzenlenmişti. Ama yeni çıkan Kanun’un 59. maddesi ile bahsi geçen geçici 2. maddeye yapılan ekleme ile TÜFE oranın esas alınacağına dair düzenlemenin tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiraları içinde uygulanacağı düzenlenmiştir.

Bu şu demektir;  01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 18.01.2019 tarihi itibarı ile yürürlüğe girdiğinden TÜFE oranı sınırlamasının Kiracının tacir ve özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında da 01.01.2019 tarihinden sonra geçerli olacaktır.

Tuzla Kira Artışı

Tuzla ’ daki kiralık gayrimenkullerde yıllık kira artışı neye göre yapılıyor ?

Borçlar Kanunu’nun 44. maddesi uyarınca, kira sözleşmelerinde yıllık artışlar, ‘bir önceki kira yılında’ üretici fiyat endeksindeki artış oranı ile sınırlı. Yasa uyarınca, mülk sahibi ile kiracı ÜFE’nin altında bir artış yapabiliyor ancak ÜFE’nin üstünde bir artış yapılamıyor. ÜFE’nin üzerinde artış yapılmasına ilişkin sözleşme hükümleri geçersiz sayılıyor.

yıllık kira zammı

TEFE TÜFE’YE GÖRE KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 344.’üncü maddesi gereğince kira artışı, “Bir önceki kira yılının ÜFE artışını geçmeyecek şekilde düzenlenir” hükmüne göre yapılır. Ancak burada kesin bir hesaplama bulunmamaktadır. TUİK’in yayımlamış olduğu Yİ-ÜFE kullanıcı rehberinde ise bu hesaplamanın iki şekilde olabileceği açıkça görülmektedir.
a-) Bir önceki yılın (2016 Kasım) aynı ayına göre değişim, (% 17,30)
b-) 12 aylık ortalama değişim (Kasım-2016 / Kasım 2017) (% 15,38)
Yukarıda da görüldüğü gibi iki oran arasında da çok büyük farklar bulunmaktadır. Bu kapsamda karışıklığın ortadan kalkması amacıyla , 6.Hukuk Dairesinin verdiği “ Kira artışı, ÜFE’nin 12 aylık ortalaması oranında artırılır.” karar ile giderilmiştir.

Kira artış oranı nerede ve ne zaman yayınlanıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Üretici Fiyatları Endeksi’nin (ÜFE) yerine Yurtiçi ÜFE’yi yayımlamaya başladı. TÜİK , kira sözleşmeleri başta olmak üzere yasalarda ÜFE’ye yapılan atıflarda bundan böyle Yurtiçi ÜFE’nin dikkate alınacağını bildirdi. Her ayın 3. Günü TÜİK web sayfasından yayınlanan Yurtiçi ÜFE değerlerine göre kiralardaki yıllık artış belirlenecektir. Böylece Tuzla’da kiracı ve mal sahibi arasında yaşanan belirsizliklerle kavgalar son bulacak, “şeriatın kestiği parmak acımayacak” tır. Ancak yine de mal sahibi ve kiracı arasında yıllık kira artışı yada yıllık kira zammı konusunda sorun yaşarsanız mahkemeye gitmeden önce bize uğrayın. Böylece gereksiz mahkeme masraflarından, avukat ücretinden ve zaman kaybından kurtulmuş olursunuz. Aksi halde Tuzla’daki eviniz sizin için bir sıkıntı kaynağı olur, boşuna sinirleriniz bozulur. Kira zammından dolayı sağlığınızı kaybedersiniz. Bize gelin ve sağlığınızı kazanın.