Kira artışında TÜFE Kiracıları mutlu etti !!!!

Kiralar artık yıllık Yİ-ÜFE’ye göre değil, 12 aylık ortalama TÜFE’ye göre artacak

Kanun’un 56. Maddesi ile Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiştir.

kiracıların yüzünü güldüren karar

Kira artışlarındaki üst sınırın, kur ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere hassas olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yerine bundan böyle Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) endekslenmesi kiracıların yüzünü güldürdü.

Kira artışları neye göre yapılacak?

Düzenlemeyle, tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak bedele ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında TÜFE’deki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli olacak.

Kiracının, Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiraları ile ilgili olarak,  kira bedelindeki artış ile ilgili sınırlamanın, 6217  Sayılı kanunun geçici 2. maddesi  ile 01.07.2020 tarihinden sonra yürürlüğe gireceği düzenlenmişti. Ama yeni çıkan Kanun’un 59. maddesi ile bahsi geçen geçici 2. maddeye yapılan ekleme ile TÜFE oranın esas alınacağına dair düzenlemenin tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiraları içinde uygulanacağı düzenlenmiştir.

Bu şu demektir;  01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 18.01.2019 tarihi itibarı ile yürürlüğe girdiğinden TÜFE oranı sınırlamasının Kiracının tacir ve özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında da 01.01.2019 tarihinden sonra geçerli olacaktır.